Kassa

Inga produkter i varukorgen

Integritetspolicy

01.

Allmänt

Vi på Morris, JM Alsén Design AB, värnar om våra kunders personliga integritet och strävar efter att alltid skydda kundernas personuppgifter på bästa sätt. Morris, JM Alsén Design AB, behandlar personuppgifter i enlighet med rådande lag, inklusive EU’s dataskyddsförordning. Det är Morris målsättning att följa alla vid, var tid, gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här policyn hjälper dig som kund att bland annat förstå vilken slags information Morris samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

02.

Personuppgiftsansvar

.M. Alsén Design AB, org.nr. 556657-2649, har det bestämmande inflytandet över all data och har genom avtal med samarbetspartners/bolag säkerställt hantering av dina personuppgifter. Morris är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

03.

Var lagras dina personuppgifter?

Morris lagrar alla personuppgifter som samlas in från dig inom EU och EES förutom vid tillfällen specificerade i denna policy. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta följer en lagstadgad skyldighet, för att fullfölja våra åtaganden mot dig som kund eller enligt specificering i aktuell integritetspolicy. Se mer information under stycket ”Vem har tillgång till dina uppgifter”.

04.

Vilka personuppgifter samlas in?

Den information vi samlar in är den du själv ger ifrån dig till oss, t ex. namn, postadress, leveransadress, personnummer, e-post och telefonnummer. Vi samlar in informationen som berör dina köp, ex. köpta varor, pris, datum och butik för köpet samt returnerade varor. Även vid kontakt med vår kundservice eller deltagande i engagemang samlar vi in information om dina personuppgifter, allt för att kunna fullfölja våra skyldigheter mot dig som kund.

Morris behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifter, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretaget. Där vi inte har komplett personnummer kommer Morris påföra denna information, via extern leverantör, för säker identifiering. Morris hämtar och uppdaterar, automatiskt, dina adressuppgifter hos folkbokföringen via behörig leverantör.

05.

Personuppgifter om barn

Morris har inga riktade erbjudanden till barn och samlar inte aktivt in barns personuppgifter. Om du, som målsman till ett barn under 16 år, får information om att denne lämnat ut sina personuppgifter till oss är vi tacksamma om du kan kontakta oss för radering av uppgifterna. Kontaktuppgifterna till oss finner du nedan.

06.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

– Säkerställa din identitet och uppdatera dina adressuppgifter.
– Vid delbetalning eller kredit skicka dina uppgifter till kreditföretaget, se Köpvillkor.
– Behandla dina beställningar och returer.
– Skicka SMS när din beställning finns att hämta hos postombudet.
– Kontakta dig med leveransbesked.
– Leverans- och garantiärenden.
– Besvara dina frågor via e-post eller via kundservice.
– Analys och segmentering för riktade kampanjer.
– Utskick av generell eller riktad karaktär via e-post.
– Bjuda in till event/evenemang.

07.

Lagringstid

När du lämnar dina personuppgifter till Morris ger du medgivande till Morris att registrera och lagra köp samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Var 36:e månad anonymiseras uppgifter lämnade av inte längre aktiva kunder.

08.

Google

Som ett led i vår marknadsföring analyserar vi uppgifter, däribland personuppgifter, kring ditt användande av vår sida www.morrisstockholm.com och din aktivitet på våra sidor på sociala medier (för information om de cookies vi använder oss av se “Cookies”) och uppgifter om dina eventuella köp. Vi kommer exempelvis att behandla dina personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics kunna anpassa de annonser och erbjudanden som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande samt för att kunna utveckla våra produkter och tjänster.

Vidare kan vi och Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) komma att använda dina personuppgifter för att utvärdera ditt användande av vår sida www.morrisstockholm.com och för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje part för det fall det krävs enligt lag eller när tredje part behandlar informationen på uppdrag av Google.

09.

Vilka rättigheter har du?

Du har, när som helst (kostnadsfritt en gång per år), rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa samt information om varifrån de hämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till vår kundservice på den adress som anges nedan. För att kunna hitta dina personuppgifter i alla våra databaser behöver vi namn, personnummer, adress och telefonnummer. Om du önskar få dina personuppgifter utlämnade i syfte att du ska kunna använda dem på annat håll (dataportabilitet) ber vi dig kontakta [email protected].

Om du anser att de personuppgifter som Morris har behandlat är felaktiga eller har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning har du även rätt att begära att dessa personuppgifter rättas, blockeras eller raderas. Detta gör du genom att kontakta vår kundservice [email protected].

Morris har i bokföringsändamål skyldighet att bevara personuppgifter i 7 år i enlighet med gällande bokföringslag och är därför i vissa fall skyldiga att enligt lag behandla dina personuppgifter trots att du har begärt att dessa ska tas bort.

10.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. Dina personuppgifter kommer dock lämnas ut till tredje part om detta krävs för att tillhandahålla tjänster till dig, till exempel till leverantörer inom:

– Transport – för att på ett säkert sätt kunna leverera dina beställda produkter.
– Betallösningar – för dig som önskar betala via delbetalning vidarebefordrar vi ditt personnummer till betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte och upprättande av tillhörande kreditavtal.
– Vid användning av Klarnas betalsätt behöver Morris dela personuppgifter så som kontakt- och orderinformation till Klarna. Detta för att Klarna skall kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.
– Myndigheter – för att fullfölja våra rättsliga skyldigheter, som t ex Postnord, Skatteverket eller andra myndigheter.
– IT-tjänster – för att tillhandahålla tjänster som är nödvändiga för vår drift, teknisk support och underhåll.
-Marknadsföring – för analys av dina personuppgifter samt för distribution av erbjudanden.

Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till tredje part för uppdatering och påföring av information från folkbokföringen eller andra publika register för att förenkla vårt beställningsförfarande när du placerar en order i vår webbshop.

11.

Hur skyddar vi din personliga information?

Morris vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

12.

Cookies

Denna typ av cookies bör du samtycka till användningen av. Vår webbsida och dess funktioner kräver dessa för att fungera på avsett sätt. Utan dessa cookies kan du inte handla via vår e-handel och de hjälper till att förbättra webbsidornas användarvänlighet och prestanda samt möjliggör olika funktioner. Om du inte godkänner att vi använder cookies på det här sättet bör du ändra din webbläsares inställningar till att inte acceptera cookies. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats på din dator. Läs mer om detta i din webbläsares hjälpavsnitt som berör hanteringen av cookies.

Cookies från tredjepart

Denna typ av cookies kommer från en tredje part. Hos Morris används dessa i första hand för analyser av våra besökares surfning på vår webbplats. Ett exempel på en tredjeparts-cookie är den som hör till Google Analytics. Denna cookie hjälper oss att se hur du som besökare kommer till vår shop och vilka kategorier du besöker.

13.

Länkar

morrisstockholm.com kan det förekomma länkar som går till externa webbsidor som Morris inte har något inflytande över. Dessa webbsidor omfattas inte av denna policy. Morris tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till eller från morrisstockholm.com. Var noga med att säkerställa att du förstår dessa enskilda webbsidors villkor.

14.

Kontakt

Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter, eller om du vill portera dina uppgifter kontaktar du [email protected]. När det gäller hantering av personuppgifter kan du även tala med Datainspektionen, www.datainspektion.se, som är tillsynsmyndighet för denna hantering.

Vår adress är:
J.M.Alsén Design AB
Bryggaregatan 19, 3tr
503 38 Borås

[email protected]